2014-02-22 01.33.06

Succé i Umeå!

Bildamusikbloggen, Magnus Lundmark:

http://www.bilda.nu/sv/bildamusik/Bildamusikbloggen1/?tag=Sally+Swag